Dražební provize

OLYMPUS DIGITAL CAMERAStandardně provize je odměna obchodníkovi či zprostředkovateli za realizaci komodit na trhu. Jinými slovy, poskytovatel produktu či služby se podělí o svůj obchodní zisk s dalším subjektem, který mu pomohl, že tuto komoditu na trhu prodal. Jedná se potom o obchodní provizi, provizi za zprostředkování apod. Dražební provize je však něco úplně jiného. Je to provize subjektu, který „zprostředkuje“ dražebníkovi provedení dražby. Úmyslně jsem dal pojem „zprostředkuje“ do uvozovek. Pokud dražebníkovi zprostředkuje dražbu např. realitní kancelář, která sama dražby neprovádí, její klient tuto služby požaduje, potom je provize namístě. Avšak já mám na mysli provizi, kterou nabízí dražebník přímým či nepřímým zadavatelům dražeb...

Číst více

Jak určit nejnižší podání v dražbě

Kladivo+vlajkaNejnižší podání, lidově vyvolávací cena, je na dražbě klíčovým parametrem jejího určení. Nízká vyvolávací cena oproti obvyklé tržní ceně má za následek velký zájem dražitelů. Naopak vysoká cena může vést i k tomu, že nikdo nepřijde ani na prohlídku předmětu dražby. Proto i stanovení nejnižšího podání je jednou z povinných náležitostí smlouvy o provedení dražby (viz § 19/2, popř. § 39/2 zák. č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, ve znění násl. změn a doplňků – ZVD). Dokonce je v těchto paragrafech (viz § 19/7, popř. 39/10 ZVD) stanoveno, že neobsahuje-li smlouva o provedení dražby mj. nejnižší podání, potom je tato smlouva neplatná.

Na Komoru dražebníků ČR (KDČR) se obrátil tazatel, jestli je možné stan...

Číst více

Ještě k dražební novele

Nominace_Pracovní skupinaBudou tomu již skoro tři roky, kdy byla naše Komora oslovena náměstkem MMR se žádostí o nominaci do pracovní skupiny – veřejné dražby (PSVD). Protože jsem již od roku 2000 pamětníkem celé řady podobných komisí či pracovních skupin, byl jsem velmi skeptický k výsledkům PSVD. Na druhou stranu jsme nechtěli stát opodál. Proto Komora do PSVD nominovala jednatele a spolumajitele dražebníka Dražbyprost, s.r.o., Kamila Stupku a já jsem se stal náhradníkem. Kamil Stupka poctivě na jednání PSVD dojížděl, dokonce až z Ústí nad Labem. Už jenom statut PSVD byl podivný. Neveřejné jednání, v případě informování dražební veřejnosti hrozilo viníkovi vyloučení z PSVD. Členové PSVD byli pečlivě vybráni, aby podpořili předsedkyni PSVD – ing...

Číst více

Legislativní rada vlády vrátila MMR i zákon o realitním zprostředkování

Legislativní rada vlády ČR (LRV) na svém jednání dne 23.02.2017 projednala zákon o realitním zprostředkování  (ZRZ) z pera Odboru veřejných dražeb a realitní činnosti MMR (OVDRČ). Ani tento materiál LRV neprošel a byl vrácen navrhovateli. Přiznám se, že tomuto zákonu jsme se jako KDCR příliš nevěnovali. Ani nás MMR neobeslalo s výzvou podání připomínek. Plně jsme se totiž soustředili na dění kolem novely zákona o veřejných dražbách (ZVD), která také LRV neprošla.

Domnívám se, že realitní džungle je ještě zarostlejší, než ta dražební, zvláště pak v oblasti dobrovolných insolvenčních dražeb. Osobně ZRZ fandím. Nevím, jaké hlavní důvody měla LRV pro vrácení tohoto zákona.  Možná bylo i to, co jsem si uvědomil, až při detailnějším prostudování...

Číst více

Legislativní rada vlády ČR vrátila novelu zákona o dražbách

LRV

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), resp. Odbor veřejných dražeb a realitní činnosti (OVDRČ), po téměř 2,5 roku vytvořil bezzubý a nekompatibilní návrh novely zákona o veřejných dražbách (zák. č. 26/2000 Sb.), který byl předložen Vládě ČR. Legislativní rada vlády (LRV) se ztotožnila s odmítavým stanoviskem naší Komory v tom smyslu, že přerušila projednávání tohoto dokumentu a návrh byl vrácen MMR k přepracování. Bohužel tento výsledek se dal očekávat. Na příštím jednání LRV bude na programu projednání nového zákona o realitním zprostředkování, které je také „z pera“ OVDČR. Tady by již MMR mohlo zabodovat.

Jiří Bureš, předseda KDČR

 

 

Číst více

Dražební rok 2016 – nejhorší dražební rok v historii dražeb

Přiznám se, že letos jsem zamýšlel upustit od mé analýzy dražebního trhu za rok 2016. Hlavním důvodem bylo, že jsem se seznámil s návrhem novely zákona o veřejných dražbách, který nám „nadělilo“ Ministerstvo pro místní rozvoj ČR těsně před Štědrým dnem. Za rok 2016 se celkem uskutečnilo 2 676 dražeb, což je o 11% méně, než tomu bylo v roce 2015:

Pocet_drazeb_2016

I objem draženého majetku meziročně poklesl o téměř 25%, a to na historické minimum 4,9 miliard Kč.

Objem_drazeneho_majetku_2016

A co k tomu dodat? Ještěže můžeme dělat aukce. Objem aukcí u některých dražebníků je výrazně vyšší, než je jejich objem dražeb:

Poradi_drazebniku_2016

 

 

Číst více

MMR předložilo Vládě ČR novelu zákona o veřejných dražbách

ObalkaMinisterstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) předložilo Vládě ČR novelu zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách (ZVD), která vzešla z mezirezortního připomínkového řízení (Novela - Navrhovane_ZVD).  Navrhované změny v Novele fakticky nic neřeší, i když některé jsou pro dražebníky příjemné (např. možnost vybírat odměnu dražebníka i v případě dražeb nemovitých věcí). K Novele byla spousta i zásadních připomínek, které v mnoha případech byly shodné s  námitkami Komory dražebníků ČR (KDČR). Bohužel se MMR s většinou z nich vypořádalo tak, že „Vysvětleno, vysvětlení přijato“, což i stačilo předkladateli námitky. Jedinou výjimkou bylo Ministerstvo spravedlnosti (MS), které podalo zcela zásadní námitku, týkající se nekompatibility novely s občanským zákoníkem...

Číst více

Připomínky Komory dražebníků ČR k novele zákona o veřejných dražbách

Komora dražebníků ČR dnes zaslala na MMR připomínky k návrhu novely zákona o veřejných dražbách.

Pripominky_novela_ZVD_12-10-2016

Číst více

ZKUŠENOSTI PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKU ZŮSTAVITELE – seminář pro notáře

Komora dražebníků ČR pořádá dopoledne dne 11.10.2016 půldenní seminář ZKUŠENOSTI PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKU ZŮSTAVITELE, kde budou prezentovány praktické zkušenosti při využívání různých způsobů zpeněžování majetku zůstavitele (dražba, aukce). Dalším okruhem je spolupráce notáře s insolvenčním správcem, vykonávajícím funkci likvidačního správce. Pozvánka: Seminář_ZKUŠENOSTI PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKU ZŮSTAVITELE

Číst více

ZKUŠENOSTI PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY – seminář pro insolvenční správce:

Komora dražebníků ČR pořádá dopoledne dne 12.10.2016 v Praze bezplatný půldenní seminář pro insolvenční správce. Cílem semináře je podělit se o praktické zkušenosti při zpeněžování majetkové podstaty veřejnou dražbou a mimo dražbu.  Dalším okruhem je vztah insolvenčního správce se zajištěným věřitelem, při jeho pokynech týkajících se zpeněžení MP, včetně dražeb prováděných exekutory. Bude prtezentováno i provádění paralelních e-dražeb, kde navrhovateli jsou IS a exekutoři, popř. IS a notáři. Pozvanka_Seminar_ZKUŠENOSTI PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MP

 

Číst více

Připomínky k novele zákona o veřejných dražbách předložené MMR

MMR_lohoNa základě diskuze i doporučení členů KDČR i dalších dražebníků dnes naše Komora zaslala všem připomínkovým místům dopis, který je v příloze.

Pripominky_Komory_drazebniku_k_novele_zakona_o_verejnych_drazbach_(21-09-2016

Jiří Bureš, předseda KDČR

Číst více

Jak kulhá dražební legislativa aneb pokuty pro dražebníky

PokutaPro dražebníky čas strašně letí. Nejméně 30 dnů na uveřejnění dražební vyhlášky na úředních deskách pro dobrovolnou dražbu nemovitostí dlužníka v insolvenci. Ano, není to překlep. Platná dražební legislativa považuje insolvenční dražby za dražby dobrovolné. Možná proto se nikdo z normálních vlastníků nemovitostí do zpeněžení dobrovolnou dražbou nehrne. Ještěže máme aukce, na které (zatím) úřední šiml pozapomněl. Totiž již téměř 10 let připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) novelu platného zákona o veřejných dražbách (zák. č. 26/2000 Sb. – ZVD). MMR nekvaltuje. Za tu dobu se zde vystřídalo mnoho ministrů, náměstků. Jenom ti praví skalní úředníci přežívají. Právě oni pevně drží otěže novely legislativy.  Mají na to spoustu fíglů...

Číst více

Aukce bytů MČ Praha 2

Foto1_1   V neděli dne 11.09.2016 se uskutečnilo 8 aukcí bytů určených MČ Praha 2 k prodeji. Organizátor aukce –  společnost BFT Management, a.s., která provádív současné době převážně elektronické dražby a aukce, si vyzkoušela kamenné dražby v nádherném Majakovském sálu Národního domu na Vinohradech v Praze.  Již první aukce bytu 3+1 v Italské ulici s dosaženou aukční cenou 10 100 000 Kč, tj. téměř dvojnásobek vyvolávací ceny, dala tušit, že vyvolávací ceny se podstatně zvýší i v dalších aukcích.  Byty v ulici Sokolská se v aukci prodaly za 4 700 000 Kč a 4 800 000 Kč. Opravdový boj se strhl na aukcích bytů v Římské ulici. Aukční ceny 8 200 000 Kč, 8 450 000 Kč a 5 500 000 Kč tomu odpovídaly...

Číst více

Horká aukční neděle prodeje bytů MČ Praha 2

V neděli dne 11.09.2016 se uskuteční osm aukcí volných bytů Městské části Praha 2. Jedná se o byty ve velmi atraktivních lokalitách. Program aukcí konaných v Majakovském sále Národního domu na Vinohradech:

Program_aukce_Praha2_11-09-2016

 

Číst více

Auction Training bytů Praha 2

majakovskeho-sal-2Městská část Praha 2 je navrhovatelem 8 aukcí bytů, které se budou prodávat formou kamenných aukcí dne 11.09.2016 v Národním domě na Vinohradech. S cílem pomoci zájemcům o účast v aukcích,  KDČR uspořádá dne 05.09.2016 ve spolupráci s Českou pojišťovnou, a.s. „Auction Training: Jak nakupovat v aukcích byty MČ Praha 2“. Viz podrobně Auction_training_05.09.2016(1)

Číst více

Rozhovor s předsedou KDČR Jiřím Burešem v Konkursních novinách

Bures_kladivo_1V srpnovém vydání Konkursních novin vyšel rozhovor s Jiřím Burešem: „Navrhli jsme celou řadu věcí, které by měly veřejné dražby zprůhlednit …“

Rozhovor_ JB_KN_8-2016(1)

Číst více

Provádění paralelních dražeb exekutory a insolvenčními správci

Cislo+kladivoNa základě reakce na usnesení Vrchního soudu v Olomouci, o nepřípustnosti provádění veřejných dražeb exekutory při zpeněžování majetku z insolvencí, si dovolím Vám navrhnout způsob, jak společně provést „exekutorskou a insolvenční“ dražbu. Meritum námitky bylo, že výše uvedené usnesení neumožňuje efektivně zpeněžit majetek, kde spoluvlastníkem je dlužník v insolvenci a další spoluvlastník je v exekuci.  Tento případ jsme již několikrát řešili pomocí dvou elektronických paralelních dražeb tak, aby zájemce si současně vydražil všechny tyto spoluvlast. podíly. V prvním případě se jedná o provedení dražby dle zákona o veřejných dražbách, který provede koncesovaný dražebník. Ve druhém případě dražbu provede exekutor. Obě dražby musí být elektronické a zahájeny ve stejný čas...

Číst více

Exekutoři nesmí dražit pro insolvenční správce

     Usnesení Vrchního soudu v Olomouci,  č.j. KSBR 29 INS 33609/2013, č.j. 3 VSOL 1227/2015-B-192, potvrdilo stanovisko KS v Brně o nepřípustnosti zpeněžování majetku dlužníků v insolvencích exekutory.  Vrchní soud dokonce považuje tento postup (i v případě, že jde o pokyn zajištěného věřitele) za závažné porušení povinnosti IS (viz str. 14, druhý odstavec Usnesení):

Vrchni_soud

„… odvolací soud uvádí, že se ztotožňuje se soudem prvního stupně v závěru, že takový způsob zpeněžení insolvenční zákon nepřipouští. Úprava obsažená v ustanovení § 286 IZ je taxativní a jednotlivé způsoby zpeněžení jsou dále upraveny v ustanoveních §§ 287 až 289 IZ...

Číst více

Obvodní soud pro Prahu 5 pokračuje v e-dražbách uměleckých předmětů

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

V minulém roce se Obvodní soud pro Prahu 5 připojil dražbami obrazů mezi další dražebníky, kteří začali prodávat movité i nemovité věci elektronickou dražbou na www.prodej-drazbou.cz. Gestorem tohoto portálu je Komora dražebníků ČR. Dle informací Miroslava Houry, soudního vykonavatele Obvodního soudu pro Prahu 5, který je i „soudním licitátorem“ na portálu Prodej-dražbou.cz, se můžeme těšit na dražby děl autorů, kteří jsou i v nabídce renomovaných galerií: L. Marold – „Odpočívající dáma“, A. Lange – „Ležící akt“, J. Lada – „Poklona – ilustrace pohádky“, A. Wierer – „Vágusové“ (viz přiložený obrázek) a další. V průběhu letošního prvního pololetí se bude dražit minimálně 50 obrazů...

Číst více

Insolvenční dražby exekutorů

      Podle informací, které mám, a to nejenom od členů naší Komory i od insolvenčních správců, narůstá počet dražeb prováděných soudními exekutory při zpeněžování majetkové podstaty dlužníků.  Zatímco zákon o veřejných dražbách (zák. č. 26/2000 Sb. – ZVD) nabyl účinnosti dne 1. května 2000, zákon o soudních exekutorech (zák. č. 120/2001 Sb. – ExŘ) nabyl účinnosti až o rok později – také 1. května. Třeba tento den se bude jednou slavit jako Svátek práce, dražebníků a exekutorů. Hlavním předmětem podnikání dražebníka je transparentně zpeněžovat majetek dobrovolnou či nedobrovolnou dražbou dle ZVD. Oproti tomu exekutor provádí nucený výkon exekučních titulů, přičemž také využívá institut dražby.

V ...

Číst více

Ano, rok 2015 byl nejhorším dražebním rokem

Za 16 let fungování dražebního trhu je na Centrální adrese (www.centralniadresa.cz – CADR), úřední desce dražeb (provozuje ji od roku 2000 Česká pošta, s.p.),  konaných dle zákona o veřejných dražbách (ZVD – zák. č. 26/2000 Sb. ), evidováno celkem více než 49 tisíc dražeb, které se týkaly více než 153 miliard draženého majetku. Celkový objem vydraženého majetku činí téměř 63 miliard Kč (viz Statistika dražeb)

Největší objem zde draženého majetku byl v roce 2002, a to 16,2 miliardy Kč.  Bohužel od té doby objem draženého majetku má klesající tendenci s nejnižším objemem cca 6,5 miliardy Kč právě v roce 2015.

Objem_drazeneho_majetku_2015

Dražební optimisté namítnou, že zde není důvod ke skepsi a že bude líp...

Číst více

Výsledky dotazníku pro dražebníky

Komora dražebníků ČR dnes 31.12.2015 ukončila sběr dat z dotazníku, který byl nejenom pro dražebníky. Celkem byl dotazník vyplněn od více než 400 respondentů, což je výsledek, který nikdo neočekával. Výsledky uvádíme bez komentáře.

dotaznik-pro-drazebniky_3 (3) (1)

Číst více

PF 2016

PF_2016_Komora_drazebniku_CR

Číst více

Vánoce jsou časem pohádek: Pohádka o dražební carevně

DrazelinaByla, nebyla jedna carevna Draželína. Sídlila na vysokém kopci, v krásném zlatém zámku. Ze své drahokamy vykládané komnaty dohlížela ostrým zrakem na své poddané. Nikoho v říši nešetřila. Snad jenom své carské úředníky, kteří se před ní hrbili a jí pochlebovali. Nevolníci – dražebníci si museli klopotně vydělávat na svoji obživu. Jenom Jeníčka s Mařenkou carevna Draželína od jejich dětství adorovala. Mladou carevnu Draželínu totiž zachránil jejich otec, když zabloudila v hlubokém lese.

Jednou přišel do carské říše nebojácný princ Jarmil. Podivoval se, že zde byly dražby na úbytě. Dražební úrodu kradli zlí pleticháři a pěstovali z ní své omamné byliny. I Jéňa s Máňou jim v tom pomáhali.
Tož rozhodl se princ Jarmi...

Číst více

Dotazníky nejenom pro dražebníky

MMR uveřejnilo na svých webových stránkách Dotazník pro dražebníky k novele zákona o veřejných dražbách. Komora dražebníků se inspirovala tímto postupem a uveřejnila na svém facebooku svůj vlastní Dotazník pro dražebníky. Tento dotazník je zaměřen na hodnocení činnosti Odboru veřejných dražeb MMR, který vykonává státní dozor v této oblasti. Protože dotazník pro dražebníky k novele zákona o veřejných dražbách má být ukončen, dovolujeme si ho prezentovat v textové podobě, abychom dokumentovali, které zcela zásadní problémy vidí  MMR v oblasti novely tohoto zákona.

Dotazník pro dražebníky k novele zákona o veřejných dražbách

1...

Číst více

Čas adventní, čas auditní

adventní věnec

Čas adventní má zvláštní kouzlo. Je to období rozjímání, těšení se na Vánoce, časem zvláštního duchovna. Odpočítávání adventních nedělí hořícími svíčkami rok co rok nám ukazuje, že je vše rychlejší, rok kratší. Je to však i období, kdy se firmy připravují na účetní závěrku. Když jsem hovořil telefonicky s RNDr. Jiřím Burešem, Ph.D., předsedou Komory dražebníků ČR (KDČR), řekl mně, že pro něho je čas adventní i jakýmsi časem auditním. Dokonce mně sdělil, že už v tomto čase je ve spojení se svým auditorem – společností AUDIT DANĚ CZ, s.r.o., konkrétně s Ing. Janou Moučkovou, auditorkou a partnerkou této společnosti. Protože redakci časopisu Konkurs a vyrovnání připadalo toto téma zajímavé, položili js...

Číst více

Insolvenční mafie nebo mafie zajištěných věřitelů?

     Pojem insolvenční mafie zpopularizoval ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Tento mladý sympatický ministr, který letos v sychravém březnu přijel na první jednání vlády na kole, mně připomněl jednu scénu ze slavného oskarového filmu Poslední císař.  Zde Pchu-i, vládce čínského impéria, se pod dozorem sira Johnstona, profesora z Anglie, prohání po Zakázaném městě na kole. Dál však než k zavřené bráně se nedostane.  Pchu-i je izolovaný od vnějšího světa a pouze tuší, co se za branami jeho paláců děje.

Poprvé jsem slyšel pojem insolvenční mafie na ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) na podzim 2004, když se diskutovala novela zákona o veřejných dražbách (zák. č. 26/2000 Sb. – ZVD)...

Číst více

Patnáct let elektronické úřední desky veřejných dražeb

Titulek je trochu zavádějící. Žádná elektronická úřední deska všech veřejných dražeb u nás neexistuje.  Pouze patnáct let existuje tzv. Centrální adresu (www.centralniadresa.cz) (CADR). Tato úřední elektronická deska, jako naprostý světový fenomén, byla zřízena Nařízením vlády č. 168/2000 Sb., o centrální adrese, jako jediné místo pro uveřejňování informací o zadávání veřejných zakázek (VZ) (dle dnes již neplatného zák. č. 199/1994 Sb.), o veřejných dražbách (dle platného zák. č. 26/2000 Sb. – ZVD) a převodech státního majetku. Na základě usnesení vlády byla správcem CADR určena Česká pošta, s.p. Provozní řád CADR byl schválen dnes již neexistujícím  Úřadem pro státní informační systém a CADR v říjnu 2000 zahájila svoji činnost...

Číst více

Prodejte Vaši nemovitost dražbou

Před lety moje žena spolu se švagrem zdědili krásnou prvorepublikovou vilu. Byla však na Hané, bohužel daleko od Prahy, kde my „náplavy“ žijeme.  Když jsem dědicům jako dražebník navrhl, že jim vilu prodám dobrovolnou dražbou, byl z toho poprask. Nakonec jsem je přesvědčil:

- v dražbě je možné licitací dosáhnout maximální tržní cenu (nesmí se však zde pletichařit);

- kupující „nemůže prudit“ prodávajícího, protože v dražbě se nepodepisuje žádná smlouva, dochází zde k tzv. přechodu vlastnického práva;

- kupující – vydražitel má povinnost uhradit daň z nabytí nemovitých věcí;

- pro navrhovatele dražbu provedu bezplatně, protože ty 4% procenta ať raději dají dražebníkovi, než eráru na dani.

Když jsem přesvě...

Číst více

Česká asociace dražebníků – patnáct let poté


Obrazek1Při vzpomínání Jiřího Suchého na začátky divadla Semafor v TV  jsem si 
promítl i dražební začátky v ČR. V této době před 15 lety jsem připravoval s JUDr. Miloslavem Olivou první celostátní sněm dražebníků. Zde byla fakticky založena Česká asociace dražebníků (ČAD).
V době největší slávy ČAD v roce 2002, kdy byl také největší objem draženého majetku 16,2 miliardy Kč, měla  i ČAD největší počet členů (119). 
Nakoukl jsem na web ČAD a zjistil jsem, že v současné době ČAD čítá pouhých 11 členů, z toho 3 členové mně potvrdili, že už se „ničeho v ČAD neúčastní“.

Budou to již 2 roky, kdy na jednání představenstva ČAD mně bylo vyčteno, že si z ČAD dělám Burešovu firmu...

Číst více

Pražský klášter byl vydražen za 790 mil. Kč. Dražební úspěch či fiasko?

Přiznám se, že když mě před pár dny zavolal prezident České komory realitních společností (ČKRS) a bývalý předseda představenstva Realitní společnosti České spořitelny Bedřich Skalický s otázkou, zdali se přijdu podívat na dražbu století, přislíbil jsem svoji účast. Moje zvědavost na kamennou dražbu prováděnou společností RAK CZ, a.s., kterou si „vybral“ Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ještě narostla, když v předvečer dražby jsem byl kontaktován zástupcem údajného věřitele ČR, který mně sdělil, že tento věřitel provedl zábor draženého klášteru na náměstí Republiky v Praze (viz podrobně článek „Dlužíte mi 880 miliónů, říká věřitel státu. Náhradou chce dům U Hybernů“) N...

Číst více

Ministerstvo financí neodpovídá za výběr dražebníka pro ÚZSVM

Komora dražebníků obdržela dne 25.9.2015 odpověď MF ČR na podnět týkající se netransparentního výběru dražebníka pro zpeněžování státního majetku Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).  Odpověď lze shrnout tak, že MF ČR neodpovídá za činnost ÚZSVM, protože „je primárně věcí ÚZSVM, aby posoudil konkrétní okolnosti případu a zvolil adekvátní způsob naložení s majetkem státu“.  V této odpovědi se i konstatuje, že „na Vaše podání bylo vždy ze strany ÚZSVM reagováno“.  Bohužel tyto odpovědi spíše vzbudily oprávněné pochybnosti o transparentním zadání veřejné zakázky na výběr dražebníka pro ÚZSVM (viz „Svobodný přístup k informacím aneb čím více se ptáš, tím méně se toho dovíš...

Číst více

Článek v deníku Právo „Dražba století se blíží, stín na ni vrhá trestní oznámení“

Dnes 25.9.2015 vyšel v deníku Právo  článek Jakuba Svobody „Dražba století se blíží, stín na ni vrhá trestní oznámení„, který shrnuje skutečnosti týkající se  netransparentního výběru dražebníka na prodej majetku.

Pravo_25-9-2015ÚSZVN  dnes k tomuto článku vydal tiskovou zprávu.  MMR se zatím k této „mezirezortní spolupráci“ nevyjádřilo. Realitní experti se nyní přou, jak dopadne tato dražba století, jejímž předmětem je bývalý klášter na náměstí Republiky v Praze. Dražba se uskuteční dne 30.09.2015 v 11:00 hod. v této budově  za nejnižší podání 790 mil. Kč. Osobně se domnívám, že prodej nebude tak snadný, jak někteří optimisté odhadují (úroveň 1 miliardy Kč).  Souhlasí se mnou i další dražební a realitní experti...

Číst více

Komora dražebníků rokovala k novele zákona a k netransparentnímu výběru dražebníka pro zpeněžování státního majetku

Dne 10.09.2015 proběhlo v sídle KDČR jednání sněmu. Předseda KDČR podal zprávu o činnosti, kde hlavním bodem byla snaha urychleně novelizovat zákon o veřejných dražbách (zák. č. 26/2000 Sb. – ZVD). Hlavním důvodem je to, že 15 let starý zákon., který nebyl prakticky novelizován, se stále více vzdaluje praxi a požadavkům na transparentní zpeněžování majetku, a to nejenom dlužníků. Jednání sněmu probíhalo i per rollam prostřednictvím emailů, kdy se členové KDČR vyjadřovali k předloženým základním tezím novely ZVD:

1. Kompatibilita ZVD s ostatními právními předpisy ZVD není v souladu a dokonce je i v rozporu s některými již platnými právními normami.  Zejména jde o:

  • Zák. č. 254/2004 Sb., o omezení paleb v hotovosti...
Číst více

KDČR odmítá účelovou obhajobu ÚZSVM aneb když potrefený úřad zahýkal

Dne 25.08.2015 uveřejnil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) na svých stránkách tiskovou zprávu „ÚZSVM odmítá účelovou kritiku předsedy Komory dražebníků“ jako reakci na kritiku Komory dražebníků ČR (KDČR) ve věci způsobu prodeje státního majetku obálkovou metodou a výběru dražebníka pro zpeněžování státního majetku. ÚZSVM nejprve uvedl, že „snahou pana Jiřího Bureše je zřejmě prosadit za použití kritiky stávajícího způsobu zpeněžování majetku provádění elektronických dražeb či aukcí a jak při jednání poukázal, za použití jeho elektronického nástroje.“  Ovšem ÚZSVM jaksi opomenul skutečnost, že obálkové metodě se vysmíval sám „nejvyšší správce státního majetku“, Ondřej Závodský, náměstek ...

Číst více

Svobodný přístup k informacím aneb čím více se ptáš, tím méně se toho dovíš

Pro jednání sněmu Komory dražebníků ČR jsem opětovně požádal dle zákona o svobodném přístupu k informacím o zodpovězení otázek ve věci „součinnosti“ některých úředníků MMR a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) při výběru dražebníka pro prodej státního majetku – viz též Jak byl (náhodně) vybrán dražebník pro zpeněžování státního majetku. Celkem KDČR obdržela dvě odpovědi od UZSVM a dvě od MMR.

Informace dle klasické definice snižuje entropii příjemce, tj. snižuje jeho míru neurčitosti, zvyšuje jeho informovanost. Nechť každý posoudí odpovědi – poskytnutí informací k položeným otázkám z poslední žádosti podané na MMR. Totiž ke všem níže uvedeným otázkám:

 Kdo a jakým způ...

Číst více

Dražební mrak nad pražským klášterem

Informace, že se bude prodávat bývalý klášter na náměstí Republiky v centru Prahy, prosákly na veřejnost již loni v listopadu. Přiznám se, že jsem této kauze příliš nevěnoval pozornost, i když jsem si povšimnul velkého billboardu na této budově s inzercí, že jde o prodej Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Domníval jsem se, že ÚZSVM bude postupovat svojí oblíbenou obálkovou metodou. Ani po mém osobním jednání na ÚZSVM v dubnu letošního roku s generální ředitelkou ÚZSVM Ing. Mgr. Arajmu a s námětkem ministra financí JUDr. Závodským (viz. Jak byl (náhodně) vybrán dražebník pro zpeněžování státního majetku) mě nenapadlo, že veřejná zakázka malého rozsahu na výběr dražebníka se bude týkat i prodeje...

Číst více

Jak byl (náhodně) vybrán dražebník pro zpeněžování státního majetku

Život je o náhodách. Jménem Komory dražebníků ČR (KDČR) jsem dne 22.4.2015 oslovil emailem generální ředitelku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Mgr. Ing. Kateřinu Arajmu s nabídkou spolupráce a pomoci v oblasti transparentního zpeněžování státního majetku. Dne 29.4.2015 jsem tuto nabídku poslal i náměstkovi ministra financí ČR JUDr.  Ondřeji Závodskému, Ph.D.  Na základě ochoty náměstka Závodského se dne 25.5.2015 ve 14:00 hod. na ÚZSVM uskutečnilo mé jednání s ním a s generální ředitelkou Arajmu.

Naposledy jsem byl v této ponuré budově ÚZSVM na Rašínově nábřeží v Praze, když zde ještě sídlil Fond národního majetku. Ve vrátnici se zastavil čas...

Číst více

Jak se kontrolují dražby?

Na výše uvedenou otázku lze lapidárně opovědět nijak i všelijak. Dražby konané dle občanského soudního řádu (zák . č. 99/1963 Sb.) „kontrolují účastníci dražby“, mají totiž právo podávat námitky proti udělení příklepu. Určitou zpětnou vazbou je i možnost podání předražku. Každá osoba (vyjma osob vyloučených z dražby) může do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudu písemně navrhnout, že vydraženou nemovitou věc chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Zcela jiná situace je při organizování a provádění dražeb dle zákona o veřejných dražbách (zák. č. 26/2000 Sb. – ZVD)...

Číst více

Podílíte se také na přípravě novely zákona o veřejných dražbách? Odpověď na dotaz z Konkurzních novin

Jako dražební mohykán (místopředseda, později předseda České asociace dražebníků (ČAD), nyní předseda Komory dražebníků ČR – KDČR), který byl poprvé na MMR již na podzim v roce 2000, půl roku po účinnosti zákona o veřejných dražbách (zák. č. 26/2000 Sb. – ZVD), mám dlouholeté zkušenosti s přípravami mnoha novel tohoto zákona. Zažil jsem řadu setkání dražebníků, pracovních komisí či skupin organizovaných MMR, dokonce i výjezdní zasedání v Klánovicích s pohoštěním. Jediným výsledkem byla technická novela ZVD přijetím zák č.  315/2006 Sb.,  s účinností 1.9.2006. Po nastoupení současné ředitelky Odboru veřejných dražeb MMR ing...

Číst více

Transparentní zpeněžování majetku obcí

Všichni se shodneme, že obecní majetek by měl být prodáván transparentně, a to za cenu v místě a čase obvyklou, za tržní cenu. Přesné statistiky o prodejích majetků obcí neexistují. Lze je odhadnout na desítky miliard korun ročně.  Jakým způsobem je možné transparentně zpeněžit tento majetek?

      Základním předpokladem je, že obec – prodávající má skutečnou motivaci transparentně majetek prodat. To bohužel neplatí zejména v případech, kdy prodávající vykonává pouze právo zcizit – prodat věc. O to více zde musí být nastaveny mechanismy, které umožní skutečnou veřejnou kontrolu transparentnosti prodeje obecního majetku.

Historicky je za nejtransparentnější způsob prodeje považována veřejná dražba, která je známa již ze s...

Číst více

Dražební katakomby na MMR

Dne 26. 2. 2015 v číslu 2/2015 měsíčníku KONKURS A Vyrovnání vyšel rozhovor s ing. Karlou Šlechtovou, ministryní pro místní rozvoj. Přiznám se, že jsem byl kontaktován mnoha dražebníky, cože to této sympatické paní ministryni připravili za odpovědi ministerští úředníci. Dne 11.3.2015 jsem poslal paní ministryni email, kde jsem ji napsal, že při čtení tohoto článku jsem si vzpomněl na film s Burianem a Marvanem „Katakomby“. Doporučil jsem paní ministryni, aby si nechala prověřit odpovědi a informace, které jí do úst v rozhovoru vložili její úředníci, nezávislým auditem. Seznala by, že ji ministerští úředníci „pěkně namydlili schody“. Dodnes jsem nedostal žádnou odpověď.

Poprvé jsem byl na MMR v září 2000, ministre...

Číst více

Pozvánka na seminář Kontrola dražebníka

KOMORA DRAŽEBNÍKŮ ČR VE SPOLUPRÁCI S PRÁVNICKOU FIRMOU RÖDL & PARTNER POŘÁDAJÍ SEMINÁŘ

Kontrola dražebníka

Cílem semináře je podrobný výklad tzv. Kontrolního řádu (zák. č. 255/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a navazující legislativy (zejména Správního řádu – zák. č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), na základě kterých probíhá kontrola koncesovaného dražebníka dle § 7 zákona o veřejných dražbách (zák. č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Výklad bude zaměřen jak na práva i povinnosti kontrolujících – zaměstnanců Odboru veřejných dražeb a realitní činnosti (OVDRČ) MMR, tak i na povinnosti a práva kontrolované osoby – dražebníka...

Číst více

Pozvánka na seminář Pletichy na dražbách

KOMORA DRAŽEBNÍKŮ ČR VE SPOLUPRÁCI S PRÁVNICKOU FIRMOU RÖDL & PARTNER POŘÁDAJÍ SEMINÁŘ

Pletichy na dražbách

Cílem semináře je podat teoretický i praktický výklad jednoho z největších nešvarů, které doprovázejí provádění dražeb, a to pletich. Výklad bude zaměřen na trestnost činu pletich jak fyzických osob dle § 258 Trestního zákoníku (zák. č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tak i na trestní odpovědnost právnických osob (dle zák. č. 418/2011 Sb.). Kromě trestně právního postupu bude výklad zaměřen i na eliminaci pletich formou organizačních opatření dražebníka, využitím institutu aukce či elektronické dražby. 

Datum a místo konání : v úterý dne 17. 3. 2015, 13:00 až 16:00 hod., Národní dům na ...

Číst více

Rok 2014 – nejhorší rok v dražební historii

Dražební rok 2014 byl nejhorším rokem za 15 let provádění veřejných dražeb dle zákona o veřejných dražbách (zák. č. 26/2000 Sb.)  Objem draženého majetku 7,4 miliard Kč a vydraženého majetku 2,5 miliardy Kč se zapíše červeným písmem. Jde totiž o absolutně nejnižší objemy dražeb v novodobé historii provádění veřejných dražeb v ČR. Viz podrobně statistika dražeb.

Veřejná dražba je stále méně využívána jako transparentní nástroj zpeněžení majetku, uspokojení věřitele a oddlužení dlužníka, a to z těchto důvodů:

I.  Legislativa

Dne 1.1.2014 nabyl účinnost nový občanský zákoník (OZ), novela zákona o veřejných dražbách (ZVD) a novela insolvenčního zákona (IZ)...

Číst více

K transpozici směrnice 2014/17/EU o úvěrech na bydlení: Transparentní zpeněžování majetku dlužníků

S rostoucím počtem dlužníků dochází k nárůstu objemů prodejů jejich majetku při uspokojování pohledávek věřitelů. V současné době jsou využívány tyto základní metody „prodeje“:

1. Nucený prodej dlužníkem přes „spřátelené“ realitní kanceláře věřitele
2. Prodej dražbou dle exekučního řádu (zák.č. 120/2001 Sb. – ExŘ)
3. Prodej nedobrovolnou dražbou dle zákona o veřejných dražbách (zák.č. 26/2000 Sb. – ZVD)
4. Zpeněžení majetku dlužníka v insolvenci insolvenčním správcem dle insolvenčního zákona (zák.č. 182/2006 Sb.- IZ)

Další způsoby nabízí občanský zákoník (zák. č. 89/2012 – OZ), a to různé postupy uspokojení se věřitele, na základě vzájemné dohody, včetně dražeb konaných dle OZ...

Číst více

Insolvenční správce vs. zajištěný věřitel při zpeněžování majetku

     Platný insolvenční zákon (zák. č. 182/2006 Sb., v aktuálním znění – IZ) posílil postavení zajištěného věřitele mj. při volbě způsobu zpeněžení majetkové podstaty. Dle § 286 IZ lze majetkovou podstatu zpeněžit:

 a) veřejnou dražbou dle zákona o veřejných dražbách (zák.č. 26/2000 Sb. – ZVD);

b) prodejem movitých věci a nemovitostí podle ustanovení  OSŘ o výkonu rozhodnutí (zák. č. 99/1963 Sb.),

c) prodejem majetku mimo dražbu,

kde o způsobu zpeněžení majetkové podstaty rozhodne  se souhlasem věřitelského výboru insolvenční správce.  Jde-li však o zpeněžení majetku, který slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení (viz § 293, odst. 1 IZ)...

Číst více

Elektronické dražební portály většinou nesplňují legislativu

Podmínky postupu při provádění elektronických dražeb dle zák. č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, v platném znění, stanovuje vyhláška č. 18/2014 Sb. (dále jen „Vyhláška“), kterou vydalo dne 24.1.2014 Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Po několikaměsíčních diskuzích tak MMR, které vykonává státní dozor v této oblasti, vydalo Vyhlášku, která stanovuje podmínky pro provozování dražebních systémů. Vyhláška stanovuje i přechodné období – dražebník, který zahájil provoz elektronického dražebního systému přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, může elektronické dražby vyhlášené nejpozději do 30. dubna 2014 dokončit podle dosavadních právních předpisů.

  V letošním roce bylo k 21.7...

Číst více

Bez politické podpory dražebníci žádnou změnu neprosadí …

V minulých dnech  se v Praze konalo setkání dražebníků, kteří rokovali jak dál v oblasti provádění dražeb.  Nový občanský zákoník i na konci ledna vydaná vyhláška k provádění elektronických dražeb nebyly jedinými  tématy, které dražebníci diskutovali.  Zeptali jsme se proto Jiřího Bureše, předsedy Komory dražebníků ČR, co všechno chtějí dražebníci změnit.

Překvapilo mě, že záštitu nad konáním workshopu k veřejným dražbám si převzal ministr MPO ing. Jan Mládek, CSc. a  za MMR, které je gestorem zákona o veřejných dražbách, se nikdo Vašeho setkání nezúčastnil ….

 Matku ani gestora zákona si člověk nevybírá. Zákon o veřejných dražbách (zák.č. 26/2000 Sb...

Číst více

Analýza elektronických dražebních systémů

Dne 24.1.2014 vyšla ve Sbírce zákonů Vyhláška č. 18/2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě, která upravuje podmínky postupu při provádění elektronických dražeb dle § 16, odst. 5 zák. č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, v platném znění.

Číst více

Dražebníci zahájili jednání s MMR k novele zákona o provádění veřejných dražeb

Dne 11. 3. 2014 došlo k setkání dražebníků s novým vedením MMR, které má ve své gesci veřejné dražby. Za MMR se jednání zúčastnil Ing. Jiří Houdek,  nový náměstek ministryně MMR,  se svým poradcem Mgr. Pavlem Hermanem. Za Odbor veřejných dražeb, který provádí výkon státního dozoru v oblasti veřejných dražeb, se zúčastnili Ing. Petr Uhlíř, Dis. a Mgr. Jan Kadlec.  Za Komoru dražebníků ČR byl přítomen její předseda RNDr. Jiří Bureš, Ph.D. a za Českou asociaci dražebníků její místopředseda Ing. Radim Hasman. Jednání se dále zúčastnil Kamil Stupka, ředitel dražební společnosti Dražbyprost, s.r.o.

Náměstek Jiří Houdek projevil zájem o zcela konkrétní problémy dražební praxe, které plynou dle názoru dražebníků z  řady „dy...

Číst více

Dražebníci rokovali k novele zákona a k elektronickým dražbám

     Dne 25.2.2014 Komora dražebníků ČR uspořádala setkání dražebníků a zástupců státní správy s cílem formulovat nové podmínky provádění dražeb. Zákon o veřejných dražbách (zák. č. 26/2000 Sb. – ZVD) je v platnosti již téměř 14 let a vznikl jako nástroj podpory bydlení. Gestorem tohoto zákona je MMR, jehož zástupci, přes opakované pozvání, se setkání s dražebníky nezúčastnili. O to více dražebníci ocenili podporu vyjádřenou ministrem MPO ing. Janem Mládkem, CSc. a účast zástupců tohoto ministerstva, v čele s ředitelem Odboru živností Ing . Bc. Petrem Kameníkem. Proto i prvním bodem bylo postavení dražebníka.

Dražební k je dle platného živnostenského zákona (zák.č. 455/12991 Sb...

Číst více

Noviny pro konkurs a vyrovnání – rozhovor s Jiřím Burešem

Článek Dražební rok a dražební dinosauři v Konkursu a vyrovnání č. 1/2014 Jiřího Bureše, předsedy Komory, vzbudil mnoho reakcí. Proto jsme mu položili několik otázek k provádění veřejných dražeb v ČR.

Máme za sebou jeden a půl měsíce roku 2014. Co je nového v oblasti dražeb?

Pro nás dražebníky je nejpodstatnější událostí uvedení Mgr. Věry Jourové do funkce ministryně MMR. Je sympatické, že prakticky okamžitě paní ministryně vydala nový organizační řád a Odbor veřejných dražeb byl začleněn (staro) nově do Sekce veřejného investování a cestovního ruchu, který má ve své gesci náměstek ministryně Ing. Jiří Houdek. Další dobrou zprávou pro dražebníky je uvedení do funkce ministryně spravedlnosti prof. JUDr. Heleny Válkové, CSc...

Číst více

Dražební rok 2013 a dražební dinosauři

Rok 2013 byl výjimečný zejména tím, že se podařilo, přes odpor Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), které provádí výkon státního dozoru v této oblasti,  zavést do praxe elektronické dražby (e-dražby) novelou zákona o veřejných dražbách (ZVD – zák. č. 26/2000 Sb., v platném znění).  Díky patří ministerstvu spravedlnosti, které provádění  e-dražeb umožnilo „přílepkem“ k novele Občanského soudního řádu.  Rozhněvalo to však zejména ředitelku Odboru veřejných dražeb MMR ing. Zdeňku Niklasovou, která pod praporem kompatibility legislativy s novým občanským zákoníkem prosadila, že současná úprava e-dražeb skončila k 31.12.2013 a má jí nahradit prováděcí vyhláška MMR upravující podmínky postupu při elektronické dražbě s účinností od 1.1.2014 (Vyhláška)...

Číst více

Workshop – novela zákona o veřejných dražbách v roce 2014

Workshop se koná dne 25. února 2014, 9.00 až 12.00 hod., Národní dům na Vinohradech, nám. Míru 9, Praha 2

Cílem workshopu je vytvoření platformy pro diskuzi k zásadní novele zákona o veřejných dražbách z hlediska praktických potřeb dražebníků, navrhovatelů dražeb, ale i oprávněných či povinných osob tak, aby se veřejné dražby staly nástrojem transparentního zpeněžení majetku a maximálního uspokojení věřitele a oddlužení dlužníka v podmínkách nového občanského zákoníku.

Registrace: workshop@komoradrazebniku.eu

Číst více

Seminář – Elektronické dražby v roce 2014

Workshop se koná dne 25. února 2014, 13.00 až 15.30 hod., Národní dům na Vinohradech, nám. Míru 9, Praha 2

Cílem semináře je výklad nových podmínek provádění elektronických dražeb po novele zákona o veřejných dražbách (ZVD – zák. č. 26/2000 Sb., v platném znění) a vydání Vyhlášky č. 18/2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při elektronických dražbách.  Kromě výkladu požadavků na provádění elektronických dražeb dle nové legislativy, bude představen portál www.prodej-drazbou.cz pro jeho bezplatné využití dražebníky.

Registrace: workshop@komoradrazebniku.eu

 

 

 

Číst více

Stanovisko Komory dražebníků ČR k Vyhlášce o elektronických dražbách

Dne 30. 1. 2014 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů ČR Vyhláška č. 18/2014 Sb., která stanovuje podmínky postupu při elektronických dražbách. Dle novely zákona o veřejných dražbách (ZVD) mělo Vyhlášku vydat ministerstvo pro místní rozvoj ( MMR – vykonává státní dozor nad veřejnými dražbami) již k 1. 1. 2014. 

Číst více

Stanovy KDCR

Číst více

Seznam koncesovaných dražebníků dle zák. č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách

Seznam koncesovaných dražebníků dle zák. č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách

Číst více

Zahájení činnosti

kladivo

Komora zahájila svou činnost

Číst více